Witam na Oficjalnej witrynie Internetowej TMS "Sagittarius" ;)

gallery/da7e951cacccb559fe7ec954952e6fc6
gallery/3a0df4072336c33e91d71fd447d7c6c4a
Site Title
Tu podaj tekst alternatywny

gallery/wit-icona
gallery/logo www03

Mam zaszczyt pełnić funkcję Prezesa Zarządu jeszcze przez:

"Naszym celem jest działanie na rzecz kultury oręża, rozwoju umiejętności strzeleckich
i obronnych, a także wspieranie strzelectwa jako szlachetnej dziedziny sportowej..."

 

Kim jesteśmy?
Nasza kadra to zgrany zespół pasjonatów strzelectwa, dla których liczy się nieustanne pogłębianie oraz uzupełnianie wiedzy na temat strzelectwa, działanie na rzecz kultury oręża, rozwoju umiejętnosci strzeleckich i obronnych, a także wspieranie strzelectwa jako szlachetnej dziedziny sportowej. "Sagittarius", to ludzie wywodzący się przede wszystkim z Policji, Wojska, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz innych formacji mundurowych. Praktycy, instruktorzy i sędziowie strzelectwa, którzy swoje doświadczenie nabywali także w trakcie udziału, w wielu misjach zagranicznych. To również eksperci z zakresu prawa, specjalizujący się m.in. w prawie do posiadania broni i uprawnieni rusznikarze.

Towarzystwo Miłosników Strzelectwa "Sagittarius" umożliwia swoim członkom profesjonalne podnoszenie kwalifikacji w zakresie: strzelectwa, bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, taktyk i technik interwencji, samoobrony, walki w bliskim kontakcie, a także pomoc metodyczną, szkoleniową oraz organizacyjną przy realizacji przedsięwzięć z zakresu posiadanych kompetencji.

gallery/_tut

Nasi partnerzy

gallery/logo delfin-maly
gallery/makamasml
gallery/obraz16a
gallery/antyamok-odznaka100
gallery/herb-krapkowice
gallery/20200423_202104-01
O nas...

Towarzystwo Miłośników Strzelectwa "Sagittarius" zajmuje się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem dyscyplin strzelectwa sportowego. Zrzeszamy osoby zajmujące się strzelectwem, prowadzimy szkolenia specjalistyczne, rozwijamy umiejętności osób pracujących z bronią, a także propagujemy strzelectwo jako formę integracji i rekreacji. 

 

Jesteśmy zrzeszeni w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz w Opolskim Związku Strzelectwa Sportowego, dzięki temu możemy organizować zawody dla osób czynnie uprawiających strzelectwo sportowe. Współpracujemy także z wieloma instytucjami oświatowymi i wychowawczymi. Cyklicznie organizujemy kursy i szkolenia zarówno dla osób zaczynających przygodę ze strzelectwem jak i doświadczonych strzelców. Stale monitorujemy kolejne etapy przygotowań do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych, czy też kolekcjonerskich! Pomagamy w uzyskaniu patentu strzeleckiego oraz licencji zawodniczej PZSS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Strzelectwa "Sagittarius" kładzie szczególny nacisk na promowanie sportu strzeleckiego i jego powszechności oraz budowanie pozytywnego wizerunku tego sportu wśród mieszkańców Opolszczyzny. Dochody pochodzące ze składek członkowskich oprócz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, przeznaczane są na finansowanie programów szkolenia dzieci i młodzieży, zarówno z dziedziny strzelectwa sportowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, jak i wielu akcji charytatywnych.

 

W stowarzyszeniu działają obcenie trzy sekcje - kolekcjonerska, sportowa i szkoleniowa.

gallery/obraz1
gallery/_www

PREZES ZARZĄDU

 • Witold Apolinarski

WICEPREZES ZARZĄDU

 • Krzysztof Ptak
 • Andrzej Malinowski

CZŁONEK ZARZĄDU

 • Rafał Zelent
 • Przemysław Majcher

KOMISJA REWIZYJNA

 • Leszek Zinko
 • Artur Zmysłowski
 • vacat
gallery/kisspng-leadership-businessperson-computer-icons-managemen-5ae04af8cb4dc4

Działania Zarządu

Cele

Członkowie

Dołącz do Nas!

Dokumenty

FORMULARZ KONTAKTOWY

Działania Zarządu
Działania Zarządu
Działania Zarządu
Działania Zarządu
Działania Zarządu
gallery/tlo-menu

Zapraszamy na:

Walne Zebranie Członków...

MUSISZ BYĆ!

??.    

???  

2020

godz. 1700

Kasyno Policyjne w Opolu

ul. Korfantego 

Zarząd TMS "Sagittarius" wybierany jest
na 5-letnią kadencję. Skład Zarządu:

sample11

23.      maj 2019

Warsztaty
z pierwszej pomocy
ZSP nr 4
Krapkowice


sample12

24.      kwi 2019

Warsztaty
z pierwszej pomocy
PSSP nr 5
Krapkowice


sample12

18-20. sty 2019

Kurs
doskonalenia
trenerów strzelectwa PZSS

sample12

18.      maj 2019

Zawody strzeleckie
PSSP nr 5
Krapkowice


sample12

05.      kwi 2019

Pokaz broni
Dni Otwarte
ZS Gogolin


sample12

23-25. lis  2018

Szkolenie
do egzaminu
na patent

sample12

11.      maj 2019

Zawody strzeleckie
z kalendarza OZSS
Strzelnica Powszechna
Witold Apolinarski


sample12

27.      mar 2019

Warsztaty
z Pierwszej Pomocy
SP Górażdże


sample12

28.      wrz 2018

Impreza Sportowa
PSP nr 5 Krapkowice

Co robimy?

Zobacz, co się u Nas dzieje!

15.06.2019 r. na terenie "Strzelnicy Powszechnej" w Kamieniu Śląskim
zorganizowaliśmy II w tym roku zawody klubowe - pistolet, karabin, strzelba.

gallery/1b6118014cc024f46fd7f11096155da6
gallery/facebook_sb

Więcej znajdziesz na naszym fanpage'u...

sample11

31.     maj 2019

Strzelnica
Powszechna.
Pokaz broni
dla uczniów.


sample11

 03.     cze 2019

Obchody
Dzień Dziecka
w Szkole Podstawowej
w Krapkowicach.


sample11

15.      cze 2019

ZAWODY
KLUBOWE
TMS "Sagittarius"
na terenie "Strzelnicy Powszechnej" - Witold Apolinarski.


sample11

23.      cze 2019

ZAWODY
BLACHY KALIBRA 44
na terenie "Strzelnicy Powszechnej" wygrywa Adrian!
GRATULUJEMY!


sample11

28.      cze 2019

STRZELANIE
REKREACYJNE
dla naszych przyjaciół z Team Beer Biker Krapkowice 😃
i OKR Bike Team
POZDRAWIAMY!


sample11

14.      wrz 2019

ZAWODY
O PUCHAR
SAMORZĄDOWCA
Gmina Krapkowice, Gogolin, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice, KPP, PSP, LPR.


Terminarz wydarzeń...

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem wydarzeń (strzelań, zawodów, imprez,

pokazów oraz szkoleń) na rok 2020. Plik w formacie .pdf do pobrania >tutaj<.

 

Towarzystwo Miłośników Strzelectwa "Sagittarius" zrzesza w swoich szeregach wykwalifikowaną
kadrę instruktorów, trenerów oraz sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

KONKURENCJE

GRUPY WIEKOWE

LEGENDA:

Lp.

NAZWA IMPREZY

TERMIN

 MIEJSCE

S

P

K

S

INNE

1.

Zawody "Grand Prix"

11.07.2020 r.

 Kamień Śląski

X

X

X

X

X

X

X

2.

Zawody"Grand Prix"

25.07.2020 r.

 Kamień Śląski

X

X

X

X

X

X

X

3.

Zawody "Grand Prix"

12.09.2020 r.

 Kamień Śląski

X

X

X

X

X

X

X

5.

Zawody zimowe

12.12.2020 r.

 Kamień  Śląski

X

X

X

X

X

X

X

4.

Zawody "Grand Prix"

24.10.2020 r.

 Kamień Śląski

X

X

Członkostwo

Działamy na podstawie przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z póżn. zm.).  >STATUT TMS "Sagittarius"<

"Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego..."

W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie:

 • zwyczajni,
 • młodsi,
 • wspierający,
 • honorowi.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 •  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 •  korzysta z pełni praw publicznych;
 •  jest merytorycznie zainteresowany tematyką strzelecką;
 •  utożsamia się z celami Stowarzyszenia i ma możliwość czynnego wspierania Stowarzyszenia, w tym merytorycznego i finansowego, w realizacji jego statutowej działalności;
 •  złożył deklarację członkowską i inne dokumenty przewidziane statutową procedurą przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia;
 •  przedłożył rekomendację członków Stowarzyszenia;
 •  uiścił wymagane wpisowe; 
 •  dołączył do deklaracji członkowskiej aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, wydane nie później niż 30 dni przed jego przedłożeniem;
 •  funkcjonariusze służb mundurowych i osoby posiadające decyzję uprawniającą do posiadania broni palnej zwolnieni są z obowiązku wynikającego z punktu poprzedniego.

Członkostwo Stowarzyszenia uzyskuje się i traci w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowanej zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

gallery/a8023df05a828803f2446f89e8c84a80
gallery/6cf180a9d27f8c27983ab03efc26a988
gallery/87e0efd8d9bb72c00e67bf680be8dfc8

Na podstawie Uchwały Zarządu TMS "Sagittarius" zostały ustalone następujące stawki na 2019 rok.

Wpisowe: 350 PLN (jednorazowo). Składka członkowska: 30 PLN (co miesiąc - płatna do 15 każdego miesiąca).

W przypadku powstania zaległości, Zarząd podejmuje Uchwałę o wukluczeniu członka ze stowarzyszenia.

gallery/49dda4d99e5b21255bbe3a6054076751
gallery/obraz8
gallery/obraz9

CZŁONkostwo HONOROWe

.

Działania Zarządu

DEKLARACJA

CZŁONKOWSKA

Kontakt

Zapraszamy do nawiązania współpracy. 

gallery/___1
gallery/___2
gallery/___3
gallery/___4
gallery/___5

ul. Młyńska 4

47-320 Goglin

+48 / 662 475 714

facebook

instagram

Zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

STRZELNICA TMS "SAGITTARIUS"

Strzelnica TMS "Sagittarius", to obiekt terenowy zlokalizowany na terenie miasta Krapkowice, przy ul. Wrzosów.
Strzelnica posiada jedną oś strzelecką o długości 50 m. z 6 stanowiskami strzeleckimi pod zadaszeniem.
Członkowie TMS korzystają ze strzelnicy na zasadach określonych w:

 

Statucie Stowarzyszenia            Regulaminie strzelnicy           Przepisach wewnętrznych.

 

Za wsparcie finansowe, wrażliwość oraz zaangażowanie w pracę i dzialania na rzecz budowy strzelnicy chicelibyśmy WSZYSTKIM BARDZO PODZIĘKOWAĆ!

gallery/1111
gallery/222
gallery/333
gallery/444
gallery/555
Działania Zarządu
Działania Zarządu
Działania Zarządu